Miljö- och kvalitetspolicy

miljö, kvalitet, policy, modis, arenastaden, restaurang

MILJÖPOLICY 

Vi ska minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett
helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att…

-          uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav 
-          bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
-          alltid göra miljömedvetna val
-          öka andelen vegetabiliska råvaror
-          alla restauranger ska vara kravcertifierade enligt plan
-          mäta avfall och matsvinn regelbundet

 

Restaurang MODIS är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan februari 2016.